Acryl schilderijen

Omdat sommige schilderijen hun weg gevonden hebben of gebruikt zijn voor een nieuwe inspiratie is er een verzameling aangelegd van oude schilderijen. 

Dit is te beschouwen als een ontwikkelingstraject.

Aanvullende gegevens